Nhân viên tư vấn bán hàng đi làm ngay, thu nhập hấp dẫn

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và phục vụ khách hàng tốt hơn, Kidoasa

Tuyển Dụng Kế toán thuế làm việc tại Hà Nội (đi làm ngay)

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, công ty cổ phần Kidoasa tuyển dụng kế

Tuyển dụng nhân viên thiết kế, đi làm ngay, thu nhập hấp dẫn

Công ty CP Kidoasa tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa đi làm ngay,

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường

SỐ LƯỢNG Nhân viên: 5  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm và mở rộng khách

Kidoasa nhân viên bán hàng, thu nhập từ 10 triệu đến không giới hạn

Kidoasa tuyển dụng 2 nhân viên bán hàng đi làm ngay –  thu nhập từ

Tuyển dụng biên tập viên website

Tuyển dụng nhân viên biên tập website tại Kidoasa 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC –

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 2022 (đi làm ngay) – tổng thu nhập từ 13 triệu trở lên

Do yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần

Kidoasa tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, thiết kế, quản trị website … 2021

Tuyển dụng tại Kidoasa 2021 I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG –    3  Nhân viên Kỹ