Bảng Giá Dịch Vụ Lắp Đặt Sản Phẩm tại Kidohomes

Bảng Chi Phí Lắp Đặt Bồn Cầu Toilet & Chậu Rửa

STT Tên hạng mục ĐVT Đơn giá
1 Lắp đặt bồn cầu 2 khối (cơ bản) Bộ 300.000 đ
2 Lắp đặt bồn cầu 2 khối + Vòi xịt (Nắp rửa lạnh) Bộ 350.000 đ
3 Lắp đặt bồn cầu 1 khối (cơ bản) Bộ 350.000 đ
4 Lắp đặt bồn cầu 1 khối + Vòi xịt (Nắp rửa lạnh) Bộ 400.000 đ
5 Lắp đặt bồn cầu 2 khối nắp điện tử * Bộ 500.000 đ
6 Lắp đặt bồn cầu 1 khối nắp điện tử * Bộ 600.000 đ
7 Lắp đặt bồn cầu điện tử (bồn cầu Neorest)* Bộ 1.500.000 đ
8 Lắp đặt vòi xịt ồn cầu Bộ 200.000 đ
9 Tháo dỡ + Lắp đặt vòi xịt bồn cầu Bộ 250.000 đ
10 Tháo rỡ + Lắp đặt mới bồn cầu 2 khối (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 450.000 đ
11 Tháo rỡ + Lắp đặt mới bồn cầu 1 khối (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 500.000 đ
12 Lắp đặt chậu rửa lavabo + Vòi siphong Bộ 350.000 đ
13 Tháo dỡ + Lắp đặt chậu rửa lavabo + Vòi siphong (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 500.000 đ
14 Lắp đặt bộ bàn đá lavabo + Vòi, siphong 600.000 đ
15 Lắp đặt bộ tủ chậu lavabo + Vòi, siphong Bộ 500.000 đ
Bảng Chi Phí Lắp Đặt Sen vòi & Phụ kiện phòng tắm
STT Tên hạng mục ĐVT Đơn giá
1 Lắp đặt sen tắm nóng lạnh (sen lạnh) Bộ 200.000 đ
2 Lắp đặt sen tắm đứng (sen cây, sen tắm nhiệt độ) Bộ 400.000 đ
3 Tháo dỡ + Lắp đặt mới sen tắm nóng lạnh (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 300.000 đ
4 Tháo dỡ + Lắp đặt sen tắm đứng (sen cây) (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 500.000 đ
5 Lắp đặt vòi lavabo + Siphong chậu Bộ 250.000 đ
6 Tháo dỡ + Lắp đặt vòi lavabo + Siphong chậu (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 300.000 đ
7 Lắp đặt phụ kiện (bộ 6, 7 món) Bộ 250.000 đ
8 Lắp đặt gương soi Bộ 100.000 đ
9 Lắp đặt vắt khăn giàn (1,2,3..tầng) Bộ 100.000 đ
10 Lắp đặt các hạng mục lẻ (phụ kiện) Bộ 50.000 đ
11 Tháo dỡ phụ kiện Bộ 100.000 đ
12 Lắp đặt gương soi + Bộ phụ kiện Bộ 400.000 đ
13 Tháo dỡ + Lắp đặt mới gương soi + Bộ phụ kiện (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 500.000 đ
14 Lắp đặt bồn tắm Bộ 500.000 đ
15 Tháo dỡ + Lắp đặt mới bồn tắm (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 1000.000 đ
16 Lắp đặt vách tắm kính Bộ 500.000 đ
17 Sửa chữa, thay thế Siphong bồn tắm thường Bộ 500.000 đ
18 Sửa chữa, thay thế Siphong bồn tắm Massage Bộ 700.000 đ
17 Tháo dỡ + Lắp đặt vách tắm kính (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 1000.000 đ
1 Lắp đặt chậu rửa bát Bộ 350.000 đ
2 Lắp đặt chậu rửa bát + Vòi rửa bát Bộ 450.000 đ
3 Tháo dỡ + Lắp đặt chậu rửa bát + Vòi rửa bát (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 600.000 đ
4 Lắp đặt bếp từ Bộ 300.000 đ
5 Tháo dỡ bếp cũ + Lắp đặt bếp từ (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 400.000 đ
6 Lắp đặt máy hút mùi Bộ 350.000 đ
7 Tháo dỡ + Lắp đặt máy hút mùi (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 500.000 đ
8 Lắp đặt máy rửa bát Bộ 300.000 đ
9 Tháo dỡ + Lắp đặt máy rửa bát (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 400.000 đ
10 Lắp đặt lò vi sóng (lò nướng) âm tường Bộ 200.000 đ
11 Lắp đặt bình nóng lạnh Bộ 200.000 đ
12 Tháo dỡ + Lắp đặt bình nóng lạnh (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 300.000 đ
13 Lắp đặt đèn sưởi Bộ 150.000 đ
14 Tháo dỡ + Lắp đặt đèn sưởi (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 200.000 đ
STT Tên hạng mục ĐVT Đơn giá
1 Lắp đặt combo thiết bị vệ sinh 1: Bồn cầu, chậu vòi, sen tắm, phụ kiện, gương Phòng 1.200.000 đ
2 Tháo dỡ + Lắp đặt combo thiết bị vệ sinh 1: Bồn cầu, chậu vòi, sen tắm, phụ kiện, gương (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) 1.600.000 đ
3 Lắp đặt combo thiết bị vệ sinh 1: Bồn cầu, chậu vòi, sen tắm, phụ kiện, gương, bình nóng lạnh, đèn sưởi Phòng 1.500.000 đ
4 Tháo dỡ + Lắp đặt combo thiết bị vệ sinh 1: Bồn cầu, chậu vòi, sen tắm, phụ kiện, gương, bình nóng lạnh, đèn sưởi (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) 2.000.000 đ
5 Lắp đặt combo thiết bị vệ sinh 1: Bồn cầu, chậu vòi, sen tắm, phụ kiện, gương, bình nóng lạnh, đèn sưởi, bồn tắm Phòng 1.800.000 đ
6 Tháo dỡ + Lắp đặt combo thiết bị vệ sinh 1: Bồn cầu, chậu vòi, sen tắm, phụ kiện, gương, bình nóng lạnh, đèn sưởi, bồn tắm (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) 2.500.000 đ
7 Lắp đặt combo thiết bị bếp: Bếp từ, chậu vòi, máy hút mùi Phòng 800.000 đ
8 Lắp đặt combo thiết bị bếp: Bếp từ, chậu vòi, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng Phòng 1.000.000 đ
9 Lắp đặt combo thiết bị bếp: Bếp từ, chậu vòi, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, máy rủa bát Phòng 1.200.000 đ
10 Kiểm tra xử lý sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành (Trong phạm vi bán kính 15KM) Ca 200.000 đ
Bồn cầu két âm tường Bộ 1.250.000 đ
* Bảng giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Hotline: 0902178595